Type-B Asbest Inventarisatie

Type-B Asbest Inventarisatie

Type-B Asbest inventarisatie: Niet direct-waarneembare asbest

Meestal gaat er een Type-A keuring vooraf aan een Type-B asbestinventarisatie. Wanneer het vermoeden bestaat dat er asbest of asbesthoudende producten aanwezig zijn in het pand, maar deze niet direct-waarneembaar zijn, dient er uitgebreider onderzoek te worden gedaan waarbij bepaalde elementen zoals vloer of plafond dienen te worden verwijdert. Vervolgens kan er worden overgegaan tot monstername van het verdachte materiaal. Een dergelijke inventarisatie is uiteraard veel arbeidsintensiever dan de voorgaande types asbestinventarisatie waar doorgaans grof destructief werk bij komt kijken.

  • Kosten van de verschillende types asbestkeuringen

De afzonderlijke type asbestkeuringen die wij aanbieden verschillen van elkaar in de mate van arbeidsintensiviteit die ermee gemoeid gaat; dit verschil ziet u dan ook terug in de verschillende prijzen.

Type-B Asbest Inventarisatie

Het goedkoopst en eenvoudigst in de zogenaamde quick scan: De type-0 inventarisatie waarmee vooral een eventueel risico in kaart gebracht kan worden. Op basis hiervan krijgt u reeds een indicatie of er mogelijk asbest voorkomt in de betreffende woning. De type-A inventarisatie kan gezien worden als een grondig, afzonderlijk asbest-onderzoek waarbij gericht gekeken wordt en eventueel ook monsterafname plaats vindt. Type-B inventarisatie wordt doorgaans vooraf gegaan door een dergelijke Type-A scan, en is gezien de arbeidsintensiviteit ervan dan ook het duurst.