Type-0 Asbest-Inventarisatie

Type-0 Asbest-Inventarisatie

Type-0 Asbest-Inventarisatie: Niet-destructieve asbestinventarisatie

Bij het Type-0 (Nul) inventarisatie wordt generlei ingreep aan het pand verricht, maar uitsluitend visueel geïnventariseerd. We hebben het hierbij ook wel over een asbest-quick scan. Hierbij wordt het pand nauwkeurig nagelopen op zoek naar mogelijk asbesthoudende materialen. Er worden hierbij echter geen monsters genomen zoals bij Type-A inventarisatie het geval is.type-0 asbest inventarisatie

Op basis van het asbest rapport dat voortvloeit uit een Type-0 inventarisatie kan een begroting worden opgesteld voor de eventuele aanpak van het asbestprobleem. Met name in overdrachtssituaties kan een dergelijke begroting goed van pas komen.

Het Type-0 onderzoek is met name bedoelt ter aanvulling op een uitgebreide bouwtechnische keuring, welke vaak uitgevoerd wordt voor aan- of verkoop van een woning. Ook in geval van een zogenaamde risicobeoordeling (conform NEN 2991) gaat er vaak een Type-0 keuring aan vooraf.

Voor het verkrijgen van een sloopvergunning is dit type asbestkeuring echter niet geschikt, wij raden u daarvoor minimaal Type-A inventarisatie aan. Dit geldt ook voor panden welke niet gebruikt worden als woonruimte, of in geval van specifieke situaties. Neem voor meer informatie gerust vrijblijvend contact op met bouwkundige keuring Tilburg.

Asbest is een natuurlijk voorkomend vezelachtig mineraal dat tussen de jaren vijftig en tachtig voornamelijk als bouwmateriaal werd gebruikt.

Wat zijn de verschillende soorten asbest?

De term asbest verwijst naar zes unieke mineralen die behoren tot twee mineraalfamilies, serpentijn en amfibool. Alle vormen van asbest zijn zeer giftig en blootstelling kan leiden tot de ontwikkeling van veel terminale ziekten, zoals mesothelioom.

De drie belangrijkste soorten asbest zijn:

Chrysotiel (wit asbest). Chrysotiel is het meest gebruikte type asbest en is vaak verontreinigd met sporen van tremoliet. Chrysotielvezels zijn meestal fijn van structuur, hebben een hoge flexibiliteit en goede hittebestendige eigenschappen, waardoor het ideaal is voor gebruik in cement, remblokken/voeringen en dakbedekkingsmaterialen.

Amosiet (bruine asbest). Amosiet, dat voornamelijk in Afrika wordt gewonnen, is een bijzonder sterk en hittebestendig type asbest dat veel werd gebruikt in cementplaten, isolatie van leidingen en elektrische isolatie. Hoewel alle soorten asbest giftig zijn, heeft blootstelling aan amosiet-asbest een relatief hoger risico op kanker.

Crocidoliet (blauw asbest). Crocidoliet heeft zeer dunne vezels en blijft bij inademing gemakkelijk in de longen steken. De dunne vezels en de broze aard maken crocidoliet tot een van de meest schadelijke vormen van asbest, omdat het gemakkelijk afbreekt en leidt tot blootstelling aan asbest.