Type-0 Asbest-Inventarisatie

Type-0 Asbest Inventarisatie

Type-0 Asbest Inventarisatie: Niet-destructieve asbestinventarisatie

Bij het Type-0 (Nul) inventarisatie wordt generlei ingreep aan het pand verricht, maar uitsluitend visueel geïnventariseerd. We hebben het hierbij ook wel over een asbest-quick scan. Hierbij wordt het pand nauwkeurig nagelopen op zoek naar mogelijk asbesthoudende materialen. Er worden hierbij echter geen monsters genomen zoals bij Type-A inventarisatie het geval is.

Type-0 Asbest Inventarisatie

Op basis van het asbest rapport dat voortvloeit uit een Type-0 inventarisatie kan een begroting worden opgesteld voor de eventuele aanpak van het asbestprobleem. Met name in overdrachtssituaties kan een dergelijke begroting goed van pas komen.

Type-0 Asbest Inventarisatie

Het Type-0 onderzoek is met name bedoelt ter aanvulling op een uitgebreide bouwtechnische keuring, welke vaak uitgevoerd wordt voor aan- of verkoop van een woning. Ook in geval van een zogenaamde risicobeoordeling (conform NEN 2991) gaat er vaak een Type-0 keuring aan vooraf.

Type-0 Asbest Inventarisatie

Voor het verkrijgen van een sloopvergunning is dit type asbestkeuring echter niet geschikt, wij raden u daarvoor minimaal Type-A inventarisatie aan. Dit geldt ook voor panden welke niet gebruikt worden als woonruimte, of in geval van specifieke situaties. Neem voor meer informatie gerust vrijblijvend contact met ons op.