Type-0 Asbest-Inventarisatie

Type-0 Asbest-Inventarisatie: Niet-destructieve asbestinventarisatie

Bij het Type-0 (Nul) inventarisatie wordt generlei ingreep aan het pand verricht, maar uitsluitend visueel geïnventariseerd. We hebben het hierbij ook wel over een asbest-quick scan. Hierbij wordt het pand nauwkeurig nagelopen op zoek naar mogelijk asbesthoudende materialen. Er worden hierbij echter geen monsters genomen zoals bij Type-A inventarisatie het geval is.

Type-0 Asbest-Inventarisatie

Op basis van het asbest rapport dat voortvloeit uit een Type-0 inventarisatie kan een begroting worden opgesteld voor de eventuele aanpak van het asbestprobleem. Met name in overdrachtssituaties kan een derglijke begroting goed van pas komen.

Type-0 Asbest-Inventarisatie

Het Type-0 onderzoek is met name bedoelt ter aanvulling op een uitgebreide bouwtechnische keuring, welke vaak uitgevoerd wordt voor aan- of verkoop van een woning. Ook in geval van een zogenaamde risicobeoordeling (conform NEN 2991) gaat er vaak een Type-0 keuring aan vooraf.

Type-0 Asbest-Inventarisatie

Voor het verkrijgen van een sloopvergunning is dit type asbestkeuring echter niet geschikt, wij raden u daarvoor minimaal Type-A inventarisatie aan. Dit geldt ook voor panden welke niet gebruikt worden als woonruimte, of in geval van specifieke situaties. Neem voor meer informatie gerust vrijblijvend contact met ons op.

 

Bouwkundige keuring Almere    Bouwkundige keuring Amsterdam  Bouwkundige keuring Den Haag  Bouwkundige keuring Haarlem  Bouwkundige keuring Rotterdam   Bouwkundige keuring Alkmaar  Bouwkundige keuring Utrecht   Bouwkundige keuring Amersfoort  Bouwkundige keuring Zaandam  Bouwkundige keuring Arnhem  Bouwkundige keuring Hilversum      Bouwkundige keuring Lelystad  Bouwkundige keuring Amstelveen