Het Energie Prestatie Certificaat

Het energie Prestatie Certificaat

Het Energie Prestate Certificaat: NEN2580 en het energielabel voor woningen. Objectieve duidelijkheid omtrent energieverbruik

Volgens Europese richtlijnen dienen alle gebouwen te zijn voorzien van een energielabel wanneer zij een transactie ondergaan, dat wil zeggen op het moment van aan- of verkoop, pacht of verhuur. Een dergelijk energielabel is telkens tien jaar geldig. Voor gebouwen die nieuw gebouwd worden is een dergelijk energielabel van begin af aan een must. Aan de hand van het energielabel kan men aflezen hoeveel energie het gebouw bij standaard gebruikt nodig heeft. Denk hierbij aan verwarming, warm waterverbruik, ventilatie en klimaatbeheersing en verlichting.

Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Dit wordt beïnvloed door de isolatie van daken en muren, de aanwezigheid van enkele of dubbele beglazing en de ventilatie. Ook het energieverbruik van de aanwezige warmte-installaties zoals CV en warm water worden hierin opgenomen.

Het energielabel loopt van A tot en met G, waarbij het A-Label het aller zuinigst is en het G-Label het allerminst. Het A-Label is daarbij lichtgroen gekleurd en wijst op een bestendig verbruik, terwijl het G-Label felrood is en een onstuimig gebruik weergeeft. Ook huishoudelijke apparatuur wordt doorgaans van een dergelijk label voorzien, denk hierbij aan wasmachines, drogers en koelkasten.

Het energielabel geeft echter niet alleen een indicatie van het te verwachten energieverbruik, het geeft tevens aan op welke manieren er energie bespaart zou kunnen worden. Dit gebeurt aan de hand van een toegevoegde lijst.

 Het Energie Prestatie Certificaat

Over het algemeen kan worden gesteld dat energiezuinige woningen aantrekkelijker in de markt liggen dan woningen met een hoger energie verbruik. Dit weerspiegelt zich in  de uiteindelijke verkoopprijs van het huis. Een zelfde patroon is denkbaar voor huurwoningen, waarbij energiezuinige woningen een betere huuropbrengst hebben. Op de huizenmarkt is verder ook van belang dat minder energiezuinige woningen nog om een investering op dat gebied vragen, wat bij zuinigere woningen minder snel of niet het geval zal zijn. Zodoende heeft het energielabel uiteindelijk een directe invloed op de prijzen van de woningmarkt.

Certificering

Een energielabel mag alleen worden verstrekt door een gecertificeerd bedrijf. De benodigde certificaties kunnen worden onderverdeeld in het Energielabel en Energieadvies woningbouw BRL9500/01 en BRL9500/02 voor bewoonde objecten en de Energielabel en Energieadvies utiliteit BRL9500/03 en BRL9500/04) voor zakelijke objecten.

Bouwkundige Keuring Tilburg beschikt over de benodigde NL-EPBD process certificatie welke is vastgesteld door de Nationale Nederlandse beoordelingsrichtlijn BRL9500, en is daarmee een geautoriseerde verstrekker van het energielabel. Onze inspecteurs beschikken dan ook over de benodigde vooropleidingen om als gediplomeerd energieadviseur te werk te gaan.