Energielabel en advies

Energielabel en Advies

Energielabel en advies voor woningen en gebouwen: BRL9500: Het Energie Index Certificaat

Het Energie index certificaat geeft een indicatie van de energieverbruik van een pand of woning. Aan de hand hiervan kan worden vastgesteld hoe ‘energiezuinig’ de woning ontworpen is, wat onder andere van belang is bij het hanteren van het puntensysteem voor sociale huurwoningen.

Tot 1-1-2015 werd hiervoor gebruik gemaakt van een letter ter indicatie van de energiewaarde, tegenwoordig wordt echter de zogenaamde energie- index EI hiervoor gebruikt. De EI maakt het mogelijk om een exactere bepaling van de energiewaarde van een woning te geven dan het voormalige energielabel.

Energielabel en Advies

Het Energie Index wordt met name door professionele woningeigenaren en verhuurders gebruikt voor het bepalen van de investeringswaarde van hun eigendommen en het vaststellen van de huur. Bij het laten bepalen van de Energie Index van een woning, wordt een definief energielabel toegekend wat gedurende 10 jaar geldig blijft. Dit geldt ook voor het voorgaande energielabel aan de hand van een letter, ook deze waarde blijft gedurende 10 jaar geldig.

Energielabel en Advies

Na afloop van de 10 jaar zal het energielabel opnieuw moeten worden vastgesteld. Dit gebeurt aan de hand van 10 vaststaande kenmerken die reeds zijn opgeslagen tijdens eerdere uitgebreide opname van de woning. De opname hoeft dus niet opnieuw te worden verricht. Mocht het energielabel van een woning verlopen, dan is er dus automatisch een nieuw label beschikbaar wat de eigenaren vanzelf krijgen toegestuurd.

Energielabel en Advies

  • Hier vraagt u direct online een energiecertificaat voor uw woning aan

Aanvraag Energie Index Certficaat BRL9500

Via dit formulier kunt u uw aanvraag online aan ons doorgeven. Eén van onze medewerkers zal vervolgens contact met u opnemen voor het maken van een afspraak hiervoor.

Het is uiteraard ook mogelijk om ons hiervoor telefonisch  te benaderen voor meer informatie of het maken van een afspraak. Bel u hiervoor met bouwkundige keuring Tilburg, via 013-2032618