Bouwkundige keuring Tilburg

Bouwkundige keuring Tilburg

Bouwkundige keuring Tilburg beschikt over bouwtechnische ingenieurs met decennia lange ervaring binnen hun vakgebied die nauwgezet en efficiënt te werk gaan.
Wij werken alleen met degelijk opgeleide experts die volledig bekend zijn met de laatste eisen en normen op bouwtechnisch gebied. Voor zowel particulieren als bedrijven voeren wij  dagelijks keuringen uit.Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is bouwkundige-keuring-Tilburg.jpg

Waarom bij Bouwkundige keuring Tilburg?

Wij werken niet voor en met makelaars of aannemers.
Wij zijn reëel in het berekenen van  herstelkosten voor de gebreken, dus verzachten niets en maken niets mooier dan het is.
Bij twijfel aan de fundering adviseren wij ter plekke/in het rapport een funderingsonderzoek te laten doen.
Bij ons krijgt u een inhoudelijke keuring en geen standaard keuring, welke geschikt gemaakt wordt voor iedere type woning.

Meelopen tijdens de keuring is handig.

Wij nodigen u graag uit om bij de keuring aanwezig te zijn en samen met de inspecteur uw pand of woning, volgens de vastgestelde checklist, stap voor stap na te lopen. Uiteraard bestaat hierbij de mogelijkheid tot het stellen van vragen en inwinnen van advies van onze experts. Zo krijgt u meteen een objectief en helder beeld van de woning welke u op het oog heeft, hetgeen uw onderhandelingspositie tijdens aan- of verkoop aannemelijk versterkt.

Bouwkundige keuring Tilburg

Welke bouwkundige en financiële aspecten komen o.a. aan bod tijdens een keuring?

Een bouwkundige keuring bestaat uit een keuring voor de bouwkundige gedeeltes van een woning.  Het woord zegt het vanzelf.  Bij ons krijgt u de installatie inhoudelijk visueel gekeurd en de constructie. Dus alle onderdelen van de woning.

Wat krijgt u  in het door ons op maat gemaakte rapport?

 • Een duidelijke opgave van de kosten welke nodig zijn voor renovatie en onderhoud, zowel de kosten die meteen gemaakt dienen te worden alsook de financiële verwachtingen voor de middellange en lange termijn.
 • Algemene inspectie van het dak: De staat van de constructie en dakbedekking, alsmede de verwachtte levensduur ervan.
 • Wat betreft de dakbedekking: Hoe staat het met de dakpannen, de regengoten, het zink, de schoorsteen en het algehele dakbeschot.
 • Is er kans op rot of lekkage in/rond het pand? Wij voeren vochtmetingen uit en letten hierbij speciaal op houtrot en doorslaande vochtplekken?
 • Hoe is de algemene staat van de muren, het metselwerk, voegen, de lateien en de bevloering?
 • Indien de woning over een kruipruimte beschikt, nemen wij deze in ogenschouw om een beter oordeel over de vloeren te kunnen vormen. Uiteraard kijken wij ook naar de fundering.
 • Hoe staat het met de leidingen, de riolering en ventilatie in de kruipruimte?
 • Is er sprake van oude, loden leidingen, koolmonoxide of andere potentiële gezondheidsrisico’s?
 • Ook ramen, deuren, puien en kozijnen komen aan bod.
 • Bij aanwezigheid van schuur, garage of andere externe opslag, lopen wij deze ook even na.
 • Wij bekijken de volgende elementen non-invasief, dat wil zeggen een grondige inspectie van buitenaf: Elektriciteitsnetwerk en CV installatie, algemene staat van de keuken inclusief inbouw apparatuur en de algemene, visuele staat van het sanitair.

Wat keur ik in het kort ?

 • De dakpannen
 • De nokvorsten
 • De schoorsteen
 • De dakgoot en hemelwaterafvoeren
 • De dakkapellen, indien aanwezig
 • Het zinkwerk
 • De bitumineuze dakbedekking
 • Lood en loodslabben
 • De boeidelen
 • De houten gootbak
 • De zinken deklijsten
 • De voorgevel, achtergevel en zijgevels
 • De bakstenen
 • Asbest in de kruipruimte
 • Het voegwerk
 • Het pleisterwerk
 • De ramen
 • Riolering
 • De buitendeuren en buitenkozijnen
 • Het glas
 • De binnendeuren en buitendeuren
 • Deurbeslag
 • De badkamer
 • Tegelwerk badkamer
 • Voegwerk badkamer
 • Siliconenkit badkamer
 • Aarding van de badkamer
 • Ventilatie badkamer
 • Visuele funderingsinspectie
 • Elektra meterkast
 • Trappen

Hiernaast kunnen wij ook de constructie keuren tegen meerprijs

Constructie van het dak indien dit nog niet afgewerkt is.
Dragende elementen van de woning.
Tekeningen en berekeningen van constructie beoordelen  maar ook opnieuw tekenen en berekenen.
De fundering meten, basis funderingsonderzoek maar ook een uitgebreid funderingsonderzoek kunnen wij uitvoeren.
Verdiepingsvloeren, indien zichtbaar.
Stalen constructie.

Bouwkundige keuring Tilburg: Asbest inventarisatie

Hoewel wij tijdens de inspectie ook zullen kijken naar indicaties voor aanwezigheid van asbest in de woning, is dit op basis van bovenstaande bouwtechnische inspectie niet uit te sluiten. Hiervoor dient een aparte, uitgebreide asbest inventarisatie te worden aangevraagd, wat een uitgebreidere ingreep behelst.

Bouwkundige keuring Tilburg: Visuele inspectie

De algehele bouwtechnische inspectie zoals hier beschreven betreft een non-invasieve keuring, wat wil zeggen dat er enkel op basis van visuele aspecten geïnventariseerd wordt. De keuring is dus geheel non-destructief: Er komt geen hak- en breekwerk aan te pas, waardoor gebreken, welke met het blote oog niet zichtbaar zijn, dan ook niet geheel kunnen worden uitgesloten.

Bouwkundige keuring Tilburg: Bouwkundig rapport

Evengoed verschaft het bouwkundig rapport, hetgeen u binnen 48 uur van ons ontvangt, al meteen een goede kijk op de algehele technische staat van het pand of de woning. Ook geeft het u een schatting van de kosten welke u per direct, maar ook binnen 1 tot 5 jaar kunt verwachten voor het uitvoeren van onderhoud en renovatie.

Waarom bouwkundige keuring laten uitvoeren?
U bent onderzoek plichtig volgens de Nederlandse Wet, dus het is zeer verstandig om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. Zodoende voldoet u aan uw verplichting!
U wilt geen kat in zak kopen! Een bouwkundige keuring biedt u meer zekerheid.
U kunt stevig onderhandelen aan de hand van feiten met de verkopende partij.
U weet van tevoren waar u aan toe bent. Dus u koopt niet blind!
Geldverstrekkers hebben meer zekerheid, met name bij het aanvragen van een NHG hypotheek.
In de meeste gevallen zijn de kosten van een bouwtechnische keuring fiscaal aftrekbaar.