Bouwkundige keuring Tilburg

De bouwtechnische ingenieurs van Bouwkundige Keuring Tilburg beschikken overbouwkeuring tilburg decennia lange ervaring binnen hun vakgebied en gaan nauwgezet en efficiënt te werk. Wij werken alleen met degelijk opgeleide experts die volledig bekend zijn met de laatste eisen en normen op bouwtechnisch gebied.

Bouwkundige keuring Tilburg

Wij nodigen u graag uit om bij de keuring aanwezig te zijn en samen met de inspecteur uw pand of woning volgens de vastgestelde checklist, stap voor stap na te lopen. Uiteraard bestaat er hierbij de mogelijkheid tot het stellen van vragen en inwinnen van advies van onze experts. Zo krijgt u meteen een objectief, helder beeld van de woning die u op het oog heeft wat uw onderhandelingspositie tijdens aan- of verkoop aannemelijk versterkt.

Bouwkundige keuring Tilburg

Welke bouwkundige en financiële aspecten komen o.a. aan bod tijdens een keuring?

 • Een duidelijke opgave van de kosten welke nodig zijn voor renovatie en onderhoud, zowel de kosten die meteen gemaakt dienen te worden als ook de financiële verwachtingen voor de middel-lange en lange termijn
 • Algemene inspectie van het dak: De staat van de constructie en de bedekking, alsmede de verwachtte levensduur ervan
 • Wat betreft de dakbedekking: Hoe staat het met de dakpannen, de regengoten, het zink, de schoorsteen en het algehele dakbeschot?
 • Is er kans op rotting of lekkage in/rond het pand? Wij voeren vochtmetingen uit en letten hierbij speciaal op houtrot en doorslaande vochtplekken
 • Hoe is de algemene staat van de muren, het metselwerk en de voegen, de lateien en de bevloering?
 • Indien de woning over een kruipruimte beschikt, nemen wij deze in ogenschouw om een beter oordeel over de vloeren te kunnen vormen. Uiteraard kijken wij ook naar de fundering.
 • Hoe staat het met het de leidingen, de riolering en ventilatie in de kruipruimte?
 • Is er sprake van oude, loden leidingen, koolmonoxide of andere potentiële gezondheidsrisico’s?
 • Ook ramen, deuren, puien en kozijnen komen aan bod
 • Bij aanwezigheid van schuur, garage of andere externe opslag lopen wij ook deze even na
 • Wij bekijken de volgende elementen non-invasief, dat wil zeggen een grondige inspectie van buitenaf: Electriciteitsnetwerk en CV installatie, algemene staat van de keuken incl. inbouw apparatuur en de algemene, visuele staat van het sanitair

Bouwkundige keuring Tilburg

Hoewel wij tijdens de inspectie ook uit zullen kijken naar indicaties voor aanwezigheid van asbest in de woning, is dit op basis van bovenstaande bouwtechnische inspectie niet uit te sluiten. Hiervoor dient een aparte, uitgebreide asbest inventarisatie te worden aangevraagd wat een uitgebreidere ingreep behelst.

Bouwkundige keuring Tilburg

De algehele bouwtechnische inspectie zoal hier beschreven betreft een non-invasieve keuring, wat wil zeggen dat er enkel op basis van visuele aspecten geïnventariseerd wordt. De keuring is dus geheel non-destructief: Er komt geen hak- en breekwerk bij aan te pas waardoor gebreken welke met het blote oog niet zichtbaar zijn dan ook niet geheel kunnen worden uitgesloten.

Bouwkundige keuring Tilburg

Evengoed verschaft het bouwkundig rapport, dat u binnen 48 uur van ons ontvangt, al meteen een goede kijk op de algehele technische staat van het pand of de woning. Ook geeft het u een schatting van de kosten welke u per direct, maar ook binnen 1 tot 5 jaar vooruit kunt verwachten voor het uitvoeren van onderhoud en renovatie.

 

B