Bouwkundige keuring Tilburg

De bouwtechnische ingenieurs van bouwkundige keuring Tilburg beschikken overbouwkeuring tilburg decennia lange ervaring binnen hun vakgebied en gaan nauwgezet en efficiënt te werk.
Wij werken alleen met degelijk opgeleide experts die volledig bekend zijn met de laatste eisen en normen op bouwtechnisch gebied. Voor zowel particulieren als bedrijven voeren wij  dagelijks keuringen uit.

Bouwkundige keuring Tilburg: Meelopen tijdens de keuring is handig.

Wij nodigen u graag uit om bij de keuring aanwezig te zijn en samen met de inspecteur uw pand of woning, volgens de vastgestelde checklist, stap voor stap na te lopen. Uiteraard bestaat hierbij de mogelijkheid tot het stellen van vragen en inwinnen van advies van onze experts. Zo krijgt u meteen een objectief en helder beeld van de woning welke u op het oog heeft wat uw onderhandelingspositie tijdens aan- of verkoop aannemelijk versterkt.

Bouwkundige keuring Tilburg: Welke bouwkundige en financiële aspecten komen o.a. aan bod tijdens een keuring?

 • Een duidelijke opgave van de kosten welke nodig zijn voor renovatie en onderhoud, zowel de kosten die meteen gemaakt dienen te worden alsook de financiële verwachtingen voor de middenlange en lange termijn.
 • Algemene inspectie van het dak: De staat van de constructie en bedekking, alsmede de verwachtte levensduur ervan.
 • Wat betreft de dakbedekking: Hoe staat het met de dakpannen, de regengoten, het zink, de schoorsteen en het algehele dakbeschot.
 • Is er kans op rotting of lekkage in/rond het pand? Wij voeren vochtmetingen uit en letten hierbij speciaal op houtrot en doorslaande vochtplekken?
 • Hoe is de algemene staat van de muren, het metselwerk, voegen, de lateien en de bevloering?
 • Indien de woning over een kruipruimte beschikt, nemen wij deze in ogenschouw om een beter oordeel over de vloeren te kunnen vormen. Uiteraard kijken wij ook naar de fundering.
 • Hoe staat het met de leidingen, de riolering en ventilatie in de kruipruimte?
 • Is er sprake van oude, loden leidingen, koolmonoxide of andere potentiële gezondheidsrisico’s?
 • Ook ramen, deuren, puien en kozijnen komen aan bod.
 • Bij aanwezigheid van schuur, garage of andere externe opslag lopen wij ook deze even na.
 • Wij bekijken de volgende elementen non-invasief, dat wil zeggen een grondige inspectie van buitenaf: Elektriciteitsnetwerk en CV installatie, algemene staat van de keuken incl. inbouw apparatuur en de algemene, visuele staat van het sanitair.

Bouwkundige keuring Tilburg: Asbest inventarisatie

Hoewel wij tijdens de inspectie ook zullen kijken naar indicaties voor aanwezigheid van asbest in de woning, is dit op basis van bovenstaande bouwtechnische inspectie niet uit te sluiten. Hiervoor dient een aparte, uitgebreide asbest inventarisatie te worden aangevraagd wat een uitgebreidere ingreep behelst.

Bouwkundige keuring Tilburg: Visuele inspectie

De algehele bouwtechnische inspectie zoals hier beschreven betreft een non-invasieve keuring, wat wil zeggen dat er enkel op basis van visuele aspecten geïnventariseerd wordt. De keuring is dus geheel non-destructief: Er komt geen hak- en breekwerk bij aan te pas, waardoor gebreken, welke met het blote oog niet zichtbaar zijn, dan ook niet geheel kunnen worden uitgesloten.

Bouwkundige keuring Tilburg: Bouwkundig rapport

Evengoed verschaft het bouwkundig rapport, hetgeen u binnen 48 uur van ons ontvangt, al meteen een goede kijk op de algehele technische staat van het pand of de woning. Ook geeft het u een schatting van de kosten welke u per direct, maar ook binnen 1 tot 5 jaar kunt verwachten voor het uitvoeren van onderhoud en renovatie.

Waarom bouwkundige keuring laten uitvoeren?
U bent onderzoeksplichtig volgens de Nederlandse Wet, dus het is zeer verstandig om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. Zodoende voldoet u aan uw verplichting!
U wilt geen kat in zak kopen! Een bouwkundige keuring biedt u meer zekerheid.
U kan stevig onderhandelen aan de hand van feiten met de verkopende partij.
U weet van tevoren waar u aan toe bent. Dus u koopt niet blind!
Geldverstrekkers hebben meer zekerheid, met name bij het aanvragen voor een NHG hypotheek.
In de meeste gevallen zijn de kosten van een bouwkundige keuring fiscaal aftrekbaar.

Bedrijfsgegevens:

Bouwkundige keuring Tilburg
Sint Josephstraat 135-A, 5017 GG Tilburg
Email: [email protected]
Tel: 0636078178