Scholen en asbest

Scholen en asbest

Met name scholen hebben vaak te maken met de aanwezigheid van asbest in het pand, wat te wijten valt aan de typerende bouwstijl in de gemiddelde bouwperiode waarin veel van de huidige Nederlandse scholen ontstaan zijn. Het gebruik van asbest werd pas in 1993 verboden, en het is hedendaags dan ook vaak niet bekend bij de gemeente en/of de scholen zelf of er bij de bouw van het pand asbest gebruikt werd. Dit zorgt ervoor dat scholen een extra hoog risico kennen op de aanwezigheid ervan.scholen en asbest - bouwkundige keuring tilburg

Het onderwerp haalt dan ook vaker het nieuws en ook op politiek niveau wordt er veel aandacht aan besteed. Herhaaldelijk werd er reeds op aangedrongen dat scholen verplicht moeten worden gesteld om een asbestinventarisatie op te laten stellen om de veiligheid van leerlingen en leerkrachten in de gebouwen te kunnen waarborgen. Tot op heden geldt deze verplichting dan ook voor alle scholen welke vóór het jaar 1993 gebouwd werden.

Onderzoek uit 2012 laat zien hoe groot het risico op asbest in scholen daadwerkelijk is: Van de 1300 scholen waarvoor een inventarisatie uitgevoerd was, bleek in  81% van de gevallen daadwerkelijk asbest te zijn aangetroffen in het schoolgebouw. Bij 37% van de gevallen werd dit risico zelfs als “acuut” beoordeeld!

Bouwkundige Keuring Tilburg hanteert speciale prijzen voor non-profit organisaties, waaronder scholen. Deze worden in staat gesteld om een asbestkeuring uit te laten voeren tegen een speciale kortingsprijs. Deze hoge kortingen bieden wij overigens ook voor onze overige diensten/keuringen aan non-profit organisaties. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.