Funderingsonderzoek Tilburg

Funderingsonderzoek Tilburgfunderingsonderzoek tilburg

Funderingsonderzoek Tilburg: Bouwkundige keuring Tilburg verzorgt al uw keurings- en advieswerk op bouwtechnisch gebied snel, professioneel en scherp geprijsd in Tilburg en omgeving.  Wij verzorgen uitgebreide bouwkundige keuringen voor uw pand of woning, maar tevens specialistische vraagstukken zoals verzakkingsanalyses en funderingsproblematiek kunnen wij in kaart brengen zodat u van te voren weet waar u aan toe bent. Een basis of uitgebreid funderingsonderzoek horen bij ons thuis.

De lintvoegmeting vormt een specifieke categorie binnen het gebied van bouwkundig keuringswerk. Middels deze meting komt u meer te weten over de staat van de fundering, over eventuele verzakking van het pand en de mate waarin deze zich voordoet.

Lang niet alle verzakkingen aan gebouwen hoeven direct problematisch te zijn. In feite vormt verzakking een veelvoorkomend thema bij vastgoed van uiteenlopende aard. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen, waarbij bodemsamenstelling en grondwaterverloop een belangrijke rol spelen terwijl ingrijpende verbouwingswerkzaamheden in de nabije omgeving een andere oorzaak kunnen zijn.

Funderingsonderzoek Tilburg

Om erachter te komen hoe het precies gesteld is met de fundering van een pand of woning zal er veelal ingrijpend werk ter plaatse moeten worden verricht. Denk hierbij aan het graven van een inspectieput om de fundering daadwerkelijk in ogenschouw te kunnen nemen. Vóórdat u een dergelijke ingreep overweegt, kunt u middels een lintvoegmeting en/of vloerwaterpassing echter al een hoop te weten komen – onder andere hoe de verzakking zich precies ontwikkelt en of deze nog binnen aanvaardbare kaders valt.

Onze advies bij scheefstand of zakking

Het is dan ook raadzaam om een lintvoegmeting en/of vloerwaterepassing uit te laten voeren wanneer u schade aan uw fundering vermoedt, om allereerst na te gaan óf u gelijk heeft of dat het een verwaarloosbare scheefstand betreft.

Bouwkundige keuring Tilburg beschikt over een team van gekwalificeerde inspecteurs om de lintvoegmeting, eventueel aangevuld met een vloerwaterpassing reeds op korte termijn bij u thuis op te komen nemen. Hiervoor is doorgaans geen enkel hak– en/of breekwerk vereist maar worden vaststaande elementen binnen of buiten het pand als uitgangspunt genomen voor de metingen.

Uitvoering van een basis funderingsonderzoek

Onze inspecteur komt uw woning als het ware inmeten om uw van een professionele lintvoegmeting of vloerwaterpassing te voorzien opdat u op eenvoudige, voordelige wijze inzicht krijgt in de aanwezigheid en ontwikkeling van eventuele scheefstand of verzakking van uw pand of woning. Wilt u een uitgebreid of een basis funderingsonderzoek in Tilburg en omgeving laten uitvoeren belt u met 013-2032618 of mail naar info@bouwkundigekeuring-tilburg.nl